Werken met het Dossier voor adviesdiensten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Werken met de EvenementAssistent >

Werken met het Dossier voor adviesdiensten

Hier geven we aan hoe u als adviesdienst kunt werken met het Dossier.

Overzicht

De volgende hoofdtaken kunt u in het dossier uitvoeren:

Taak

Acties

Aanvragen en meldingen beheren

Overzicht evenementen

Details evenement

Voortgang afhandeling aanvragen

Berichten en bestanden toevoegen aan een evenement

Berichten

Overzicht van alle berichten over alle lopende evenementvergunningaanvragen.

Kalender

Bekijken welke andere evenementen er zijn.

Organisatie & gebruikers beheren

Gegevens van uw organisatie aanpassen

Gebruikers maken/aanpassen

Eigen gegevens wijzigen

Starten

Het Dossier kunt u vinden op https://eadossier.impactive.nl

U kunt inloggen met het wachtwoord dat u in de Regelhulp heeft gekregen. Zie  “Starten EvenementAssistent” voor meer informatie.

Overzicht evenementen

Zodra u bent ingelogd in het Dossier, ziet u het scherm met al de evenementen waaraan u adviesdienst is gekoppeld.

Evenement_Overzicht_voorAdviesdienst

U kunt de kolommen sorteren door op de kolom te klikken. U kunt ook de kolommen verslepen, groepen of zoeken in uw evenementen. Ook kunt u kolommen onzichtbaar maken of toevoegen. Zie voor alle navigatie, filtering- en groepeeropties “Geavanceerde navigatie in het evenementenoverzicht

Klik op een willekeurige plek in een rij in de tabel om de details van dat evenement te bekijken.

Detail evenement

In het detailscherm ziet u de belangrijkste gegevens van uw evenement en de berichten en bestanden die daarbij horen:

evenement_detail_adviesdienst

Onderdeel

Toelichting

Evenement

Basisgegevens van evenement zoals ingediend door evenementenmaker.

Locaties

Detailinfo over de locatie(s) van het evenement en de opbouw-, afbouw en publiekstijden.

Aanvraag

Meta gegevens over het evenement zoals ingevoerd door de gemeente (Zie hierna).

Berichten

Alle berichten rond dit evenementen (Zie “Berichten en bestanden toevoegen”).

Bestanden

Alle bestanden van alle berichten rond dit evenement

Adviesdiensten

Lijst met adviesdiensten die bij het evenement betrokken zijn.

Tabblad: Aanvraag

Op het tabblad aanvraag kunt u de volgende gegevens lezen. Deze zijn ingevuld door de gemeente.

 

Aspect

Toelichting

Risicoklasse

De risico inschatting van het evenement

Status

De fase waarin de behandeling van de aanvraag zich bevindt.

Behandelaar

De behandelend medewerker van de gemeente.

Deadline

De uiterste datum van de vergunningverlening.

Historie

Overzicht van alle mutaties en toelichtingen in het bovenstaande door de gemeente.

 

Voorbeeld:

aanvraag_details_adviesdienst

Voortgang bekijken

Zo bekijkt u de voortgang van de aanvragen:

Stap

Handeling

1

Log in bij het Dossier

2

Bekijk de status in de kolom Status van het Evenement.

De EvenementAssistent hanteert de volgende statussen:

Status

Wie mag status aanpassen

Bezig met aanvragen

Evenementenmaker

Ingediend

Evenementenmaker

Ontvangen

Gemeente

In behandeling

Gemeente

Wachten op bijlagen

Gemeente

Aanpassingen nodig...

Gemeente

Advies gevraagd

Gemeente

Openbare inzage

Gemeente

Vergunning verleend

Gemeente

Vergunning geweigerd

Gemeente

Ingetrokken

Evenementenmaker

Afgerond

Gemeente

Vervallen

Gemeente

Vooraankondiging

Gemeente

Melding

Gemeente

Notificaties

Bij elke wijziging door de gemeente van uw evenement krijgt u een notificatie e-mail. Hierin staat NIET de inhoud van wijziging maar wel een direct link naar het betreffende evenement.

Op deze notificatie e-mails kunt u NIET reageren. Alleen uw reactie in de EvenementAssistent zelf komt bij de gemeente terecht.