Eigen gegevens aanpassen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Werken met de EvenementAssistent >

Eigen gegevens aanpassen

Uw eigen gegevens zoals uw naam, e-mailadres, handtekening of wachtwoord kunt u eenvoudig wijzigen. Hier bespreken we hoe u dat doet.

Eigen gegevens aanpassen

Zo past u uw eigen gegevens aan:

Stap

Handeling

1

Klik in het menu Links op “Beheer” en dan op “Mijn gegevens”.

2

Wijzig de gegevens naar keuze.

3

In het onderdeel “Handtekening” kunt u een tekst opnemen die standaard onder elk bericht komt te staan dat u maakt.

4

Klik op “Bewaren”.

Wachtwoord wijzigen

Zo wijzigt u uw eigen wachtwoord:

Stap

Handeling

1

Klik in het menu Links op “Beheer” en dan op “Mijn gegevens”.

2

Klik in de knoppenbalk op de knop “Verander mijn wachtwoord” knop_veranderwachtwoord.

3

Voer uw oude wachtwoord in en twee keer uw nieuwe wachtwoord.

4

Klik op “OK”.

NB. Uw nieuwe wachtwoord moet minimaal uit 8 tekens bestaan en minimaal een Hoofdletter, een kleine letter en een cijfer bevatten.