Configuratie vaste evenementlocaties

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Configuratie van de EvenementAssistent >

Configuratie vaste evenementlocaties

Hier bespreken we de mogelijkheid om vaste evenemententerreinen binnen uw gemeente op te nemen in de EvenementAssistent.

Doelen

De vaste evenementlocaties in de EvenementAssistent hebben de volgende doelen:

Doel

Toelichting

Handige invoer

 

VasteLocaties_Voorbeeld

Vaste evenementlocaties zijn steeds (in doorschijnend rood) zichtbaar op de kaart in de Regelhulp. evenementenmakers kunnen met één klik het vaste evenemententerrein selecteren.

Herkenbaarheid

Door het kiezen van een vaste evenementlocatie hebben de evenementen op die locatie allemaal dezelfde locatienaam en afmetingen.

Bezettingenbeheer

U kunt in de EvenementAssistent zien hoeveel evenementen er per vaste evenementlocatie zijn. Hiervoor is de extra module Bezettingenbeheer beschikbaar. Wilt u ook

Vaste Evenement­locatie maken of aanpassen

Het maken van een vaste evenementlocatie gaat als volgt:

Stap

Handeling

1

Ga in het Dossier naar menu Beheer en dan Onze Evenementlocaties.

2

Klik op de knop Nieuw knop_nieuwgroen in de knoppenbalk of klik in de rij van een al gemaakte vaste evenementlocatie die u wilt wijzigen.

3

Vul de naam van de locatie in. Geef een eenduidige herkenbare naam aan de locatie.

4

Klik op de knop “Locatie aangeven op de kaart” knop_locatieopkaart  

5

VasteLocatie_Tekenen

In een nieuw venster (zorg dat uw browser voor deze website popups toestaat!) verschijnt de kaart van uw gemeente. Teken hier zo zorgvuldig mogelijk het vaste evenemententerrein in en geef deze dezelfde naam als in stap 3.

Zie tips over gebruik van de kaart hierna.

6

Klik op Ververs Knop_ververs om de getekende kaart te laden.

7

Vink Actief aan. Daarmee geeft u aan de deze locatie voor Evenementenmakers in de aanvraagRegelhulp zichtbaar is.

8

Optioneel: De onderdelen “Max aantal evenementen per jaar” en “Max deelnemers” zijn optionele onderdelen voor uw eigen referentie. Momenteel doet de EvenementAssistent hier niks mee. Wel is er een extra module “Bezettingsbeheer” die zeer verfijnd de bezettingen van vaste evenemententerreinen kan bijhouden.

9

VasteLocatie_GegevensInvoeren

Klik op Bewaren Bewaren (rechtsboven of rechtsonder).

Werken met de kaart

Op de kaart kunt u de volgende acties doorvoeren:

Actie

Werkwijze

In/Uitzoomen

Gebruik uw muiswiel of klik op de + en – knoppen rechtsonder in de kaart. Voor helemaal uit en helemaal inzoomen kunt u ook de – en + knoppen bovenin gebruiken.

Zoeken

Voer een postcode of adres in het zoekvenster in en klik op Zoeken Knop_Kaart_Zoeken .

Terrein tekenen

Als u de kaart op wijkniveau heeft ingezoomd kunt het vaste evenemententerrein tekenen. Hiervoor klikt u op de knop wizard_kaartzoomin of de wiel van uw muis.

Maak de getekende locatie zo passend mogelijk door het terrein naar de juiste locatie te slepen aan de witte bollen van het groen vlak te trekken naar de juiste randen van het te tekenen terrein.

Bewaren

Om het getekende terrein te bewaren klikt u op Opslaanknop knop_kaart_bewaar rechtsboven.

Verwijderen

Om het getekende terrein van de kaart te verwijderen klikt u op de verwijderknop knop_kaart_wis

Info

Klik op knop_kaart_help voor een korte instructie.

Let op! Teken op de kaart maar één terrein (tenzij u wilt dat twee terreinen altijd gezamenlijk voor elk evenement beschikbaar zijn.)

Vaste evenementlocatie controleren

Zo controleert u of de vaste evenementlocatie succesvol is doorgevoerd:

Stap

Handeling

1

Ga naar de Regelhulp via EvenementAssistent Regelhulpof handiger: volg de deeplink naar de EvenementAssistent startpagina van uw gemeente (zie Beheer->Ons beleid->Intro)

2

Kies voor “Mijn evenement regelen”

3

Kies voor een locatie “Buiten op één of meer plaatsen”

4

 

VasteLocatie_Resultaat

Zoom en navigeer in de kaart naar de nieuwe vaste locatie. Deze moet in lichtrood zichtbaar zijn op de kaart.

Let op gemeentegrenzen

De vaste evenementlocaties houden geen rekening met gemeentegrenzen. Als u een vaste locatie deels over een gemeentegrens heen tekent, zal een aanvraag op dat evenemententerrein altijd óók naar de buurgemeente gaan. Teken daarom secuur of stem de tekening af met die van uw buurgemeente.