Extra module Bezettingenbeheer

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Extra Modules >

Extra module Bezettingenbeheer

Veel gemeenten hanteren voor hun vaste evenementlocaties regels voor het aantal keer per jaar dat een evenement op een locatie mag plaatsvinden. De EvenementAssistent bevat een optionele module Bezettingenbeheer die de bezetting per locatie bijhoudt en controleert of aan de regels is voldaan. Hoe dit werkt bespreken we hier.

Extra kosten

De module Bezettingenbeheer is niet een regulier onderdeel van de EvenementAssistent. U kunt een abonnement op deze module tegen extra kosten afnemen bij Decos Sales. Neem contact op voor een offerte.

Regels

In de module Bezettingenbeheer kunt u per evenemententerrein één of meer van de volgende regels opnemen:

Regel

Toelichting

Maximaal aantal per jaar

Absoluut aantal keren in een kalenderjaar dat evenement op deze locatie kan plaatsvinden ongeacht andere voorwaarden.

Maximaal publiek per evenement

Als aantal bij een evenement meer is dan dit aantal, geeft de Regelhulp aan dat de aanvraag niet mogelijk is.

Maximaal aantal dagen geluidsnorm B*

Als het totaal aantal dagen van alle evenementen met de geluidsnorm op dit terrein groter is, dan meldt de Regelhulp dat de locatie is volgeboekt. Men kan dan een andere locatie kiezen of het evenement in een volgend jaar gaan organiseren.

Maximaal aantal dagen geluidsnorm C*

Maximaal aantal dagen geluidsnorm D*

Maximaal aantal ochtenden met geluid

Geldt voor geluid vanaf norm B.

 

Maximaal aantal middagen met geluid

Maximaal aantal avonden met geluid

Weekend rust

Tussen twee evenementen moet minimaal een weekend (van vrijdagavond t/m zondagavond) géén evenement zitten.

* De geluidsnormen kunt u zelf instellen. Zie Configuratie van uw beleid

Regels invoeren

Zo voert u de regels voor uw bezettingenbeheer in:

Stap

Handeling

1

Ga in het Dossier in het menu links naar “Beheer” en dan de optie “Onze Evenementlocatie”.

2

Klik in de lijst op de vaste evenementlocatie waaraan u regels voor de bezettingen wilt toevoegen.

 

NB. Zie voor het toevoegen van evenementlocaties “Configuratie vaste evenementlocaties

3

Voer de regels in. Als u een regel de waarde 0 geeft, dan hanteert de EvenementAssistent deze regel niet.

 

bezettingenbeheer_invoeren

4

Klik op Bewaren Bewaren (rechtsboven of rechtsonder).

Bezettingen bekijken

Van elk van uw evenementlocaties houdt de EvenementAssistent de bezettingen bij. U kunt deze als volgt bekijken:

Stap

Handeling

1

Ga in het Dossier in het menu links naar “Beheer” en dan de optie “Onze Evenementlocatie”.

2

Klik in de lijst op de vaste evenementlocatie waarvan u de bezettingen wilt bekijken.

3

Onderin ziet u de lijst met bezettingen.

 

bezettingenbeheer_overzicht

Bezettingen beheren

De EvenementAssistent verwerkt de bezettingen automatisch zodra er een aanvraag binnenkomt. In sommige gevallen is het nodig om de bezettingen te beheren. Bijvoorbeeld als er een dubbele aanvraag is gedaan of wanneer een vooraankondiging niet is omgezet naar een vergunningaanvraag. Het is dan mogelijk om de bezettingen aan te passen of te verwijderen. Dit doet u als volgt:

Stap

Handeling

1

Ga in het Dossier in het menu links naar “Beheer” en dan de optie “Onze Evenementlocatie” (of "Onze Geluidscontouren" als u die extra module heeft)

2

Klik in de lijst op de vaste evenementlocaties (of geluidscontouren) waarvan u de bezettingen wilt bekijken.

3

Klik op de bezetting die u wilt wijzigen

4

In het detailvenster kunt u de normen aanpassen (maar niet locatie, het evenement of de datum) of de bezetting definitief verwijderen.

 

NB U kunt ook tijdelijk de normen aanpassen (zie hieronder bij Opmerkingen)

5

Klik op OK

Let op! Als de evenementenmaker de aanvraag opnieuw indient, dan past de EvenementAssistent de bezetting weer aan conform de aanvraag. Uw wijzigingen gaan dan verloren.

Opmerkingen

Belangrijk bij het werken met de module Bezettingenbeheer zijn de volgende opmerkingen:

Onderwerp

Toelichting

Wanneer bezetting?

Van een bezetting van een vaste evenementlocatie is sprake als de aangegeven locatie van een evenement ook maar enige overlap heeft met dit deze vaste locatie. De EvenementAssistent hanteert daarbij momenteel een nauwkeurigheid van 1dm2.

Toch toestaan

Als u om speciale redenen een extra bezetting boven de norm toch wilt toestaan kunt u tijdelijk de norm voor dat terrein verhogen. Nadat de aanvraag is ingediend, kunt u de norm weer terugzetten.