Inzage in berichten voor evenementenmaker

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Werken met de EvenementAssistent >

Inzage in berichten voor evenementenmaker

Standaard zijn de berichten en de bijbehorende bestanden tussen gemeenten (bevoegde gezagen) en adviesdiensten NIET zichtbaar voor de organisator van het evenement. In sommige gevallen is dit echter toch wenselijk. Dit kan nuttig zijn als:

Een advies van een adviesdienst direct nuttig is voor de evenementenmaker.

De gemeente in een vergunning verwijst naar het advies van politie, brandweer of GHOR.

Het nuttig is als de evenementenmaker weet welke vragen de gemeente stelt aan de adviesdiensten.

Wanneer is inzage mogelijk?

Onderstaande tabel geeft aan wanneer een evenementenmaker een bericht (én bijbehorende bestanden) kan inzien:

 

Als...

Inzage

Afzender is Evenementenmaker (Organisator)

Altijd

Geadresseerde is Evenementenmaker

Altijd

Afzender is gemeente én gemeente heeft bericht goedgekeurd voor inzage

Ja

Afzender is gemeente én gemeente geeft géén goedkeuring voor inzage

Nee

Afzender is adviesdienst én adviesdienst staat inzage toe én gemeente staat inzage toe

Ja

Afzender is adviesdienst én adviesdienst staat inzage toe maar gemeente niet

Mogelijk

Afzender is adviesdienst én adviesdienst staat inzage NIET toe

Nee

 

Deze tabel geeft aan dat de gemeente beslist of een bericht ter inzage van een evenementenmaker komt, behalve als een bericht van een adviesdienst inzage niet toestaat.

 

NB. De evenementenmaker krijgt géén notificatie e-mail als de inzage van een bericht is toegestaan en hij niet een geadresseerde is.

Herkennen inzage

U kunt de inzage door evenementenmakers van een bericht of bestand snel herkennen door de achtergrondkleur:

Inzage status

Kleur

Toegestaan

Licht groen

Mogelijk toegestaan

Licht blauw

Niet toegestaan

Wit

Hoe inzage regelen van een eigen bericht?

Als u een bericht aan een adviesdienst of andere gemeenten (bevoegd gezag) stuurt, doet u dit op de normale wijze. Nadat het bericht verzonden is kunt u de inzage regelen in de lijst met berichten. Hiervoor in de kolom "Inzage" op de link Nee. Deze wijzigt dan naar Ja.

Bericht_inzage1

Hoe inzage regelen van bericht van adviesdienst?

Als u een bericht van een adviesdienst inzichtelijk wilt maken voor een Evenementenmaker dan moet de adviesdienst hier bij het versturen van het bericht expliciet toestemming voor hebben gegeven.  Dit kan de adviesdienst bij het maken van een bericht aangeven:

Bericht_inzage2

NB Een gebruiker van een adviesdienst kan bij zijn persoonlijke instellingen aangeven of "inzage organisator toestaan" standaard aan of uit staat. De basisinstelling is "uit".

U herkent deze berichten in de kolom inzage aan de omschrijving "Mogelijk". Als u op deze link klikt, komt de inzage op "Ja" te staan.

Bericht_inzage3

Hoe inzage van een bericht intrekken?

Om de inzage van een bericht in te trekken, klik op de "Ja"-link in de kolom inzage. Deze wijzigt dan in Nee (als u de afzender bent) en in "Mogelijk" als een adviesdienst de afzender is.  Is er geen link bij een bepaald bericht, dan is wijziging van de inzage niet mogelijk. Zie hiervoor Wanneer is inzage mogelijk..