Extra module Geluidscontouren

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Extra Modules >

Extra module Geluidscontouren

De module "Geluidscontouren" is een uitbreiding van de extra module "Bezettingenbeheer". Waar bij bezettingenbeheer de locaties van een evenement precies samenvallen met de geluidsnormen is het bij de module "Geluidscontouren" mogelijk om een groter gebied (bijvoorbeeld een wijk of cluster van straten) aan te wijzen waarvoor de geluidsnormen gelden. Dit is nuttig omdat het geluid (en de overlast daarvan) vaak niet beperkt is tot alleen de locatie van het evenement.

Extra kosten

De module Bezettingenbeheer is niet een regulier onderdeel van de EvenementAssistent. U kunt een abonnement op deze module tegen extra kosten afnemen bij Decos Sales. Neem contact op voor een offerte.

Geluidscontouren tekenen

U maakt de geluidscontouren op dezelfde wijze als u dat met de vaste evenementlocaties doet. U geeft elke geluidscontour een naam. Deze is alleen voor intern gebruik omdat evenementenmakers de geluidscontouren niet direct te zien krijgen. U geeft de exacte locatie aan op de kaart.

Als deze module actief is, verschuiven de normen van Bezettingsbeheer naar Geluidscontouren. Elk evenement binnen een geluidscontour, geldt als een bezetting. Zie bij bezettingsbeheer hoe u dit invoert.

Bezettingen geluidscontouren

Zodra er een evenement is dat ergens een geluidscontour raakt en een hogere geluidsniveau dan niveau B heeft, verschijnt dit als bezetting bij de betreffende geluidscontour. Als bij een evenement de grenzen van een geluidscontour in een kalenderjaar zijn overschreden, volgt een waarschuwing naar de evenementenmaker. Hij kan de aanvraag nog wel indienen maar de kans is dan groot dat de gemeente deze afwijst omdat de locatie voor dat jaar "overboekt" is.

Zie verder bij "Bezettingenbeheer".