Introductie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Introductie

Welkom bij de EvenementAssistent.

In deze documentatie leest u hoe de EvenementAssistent álle evenementen bij de aangesloten gemeenten in beeld brengt en hoe u als hulp- en adviesdienst eenvoudiger en sneller advies kan geven op basis van de ingebouwde risicoscan.

Leeswijzer

De hoofdonderdelen van deze documentatie zijn:

Een korte samenvatting van wat de EvenementAssistent is en doet.

Kennismaken met de EvenementAssistent.

Werken met de EvenementAssistent.

De risicoscan gebruiken.

 

Downloaden van deze handleiding

Deze handleiding is ook beschikbaar in PDF-formaat:

Download de handleiding