Samenvatting

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introductie >

Samenvatting

Wat is de EvenementAssistent?

De EvenementAssistent is een intelligente website waarmee evenementenmakers, gemeenten en hulp- of adviesdiensten (zoals politie, brandweer, GHOR en Veiligheidsregio) gezamenlijk alle gegevens rond een integrale evenementenvergunning (of melding) verzamelen en bespreken.

Waarom is de EvenementAssistent nodig?

Aan evenementenmakers, gemeenten en adviesdiensten biedt de EvenementAssistent onder meer de volgende voordelen:

Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie.

Uitputtende en eenduidige communicatie tussen alle betrokkenen: evenementenmakers, gemeenten en hulpdiensten.

Alle informatie op één plek voor alle betrokkenen 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.

Veiligere evenementen.

Hergebruik van eerdere aanvragen.

Onderdelen

De EvenementAssistent bestaat uit:

 

Onderdeel

Functie

Regelhulp

Intelligent online kennissysteem met vergunningencheck en complete aanvraag voor een evenementenvergunning of doen van een melding of vooraankondiging.

Dossier

Centraal verzamelpunt van alle documenten en berichten van alle betrokkenen.

Evenementenkalender

Compleet overzicht van alle evenementen.

RisicoScan

Automatisch risico-advies op basis van ruim 60 objectieve evenementkenmerken.

 

Waar is de EvenementAssistent te vinden?

De Regelhulp is te vinden op de website van de aangesloten gemeenten en ook via de centrale toegang via EvenementAssistent Regelhulp

Het Dossier en de EvenementenKalender is te vinden via EvenementAssistent Dossier

Toegang

Een aangesloten gemeente zal u al als adviesdienst aanmelden bij de EvenementAssistent. U ontvangt van dan vanuit de EvenementAssistent automatisch per e-mail de toegangsinstructie.

Hulp

Loopt u ergens tegenaan en komt u niet verder? Neem dan contact op één van de aangesloten gemeenten in uw regio.