Extra module publicaties

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Extra Modules >

Extra module publicaties

Veel gemeenten publiceren de ingediende en vergunde evenementen in een lokale krant of op de eigen website of die van overheid.nl. In de EvenementAssistent is een extra module beschikbaar die rapportages genereert die direct voor deze publicaties zijn te gebruiken. Hoe dit werkt bespreken we hier.

Extra kosten

De module Publicaties is niet een regulier onderdeel van de EvenementAssistent. U kunt een abonnement op deze module tegen extra kosten afnemen bij Decos Sales. Neem contact op voor een offerte.

Soorten rapporten

De module Publicaties bevat 2 rapporten:

1.Publicatie van basisgegevens van ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning.  Op basis hiervan kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

2.Publicatie van basisgegevens van de verstrekte evenementenvergunningen. Hier kunnen belanghebbenden bezwaar op aantekenen.

Extra gegevens

Met de module Publicaties krijgt u er op het tabblad "Aanvraag" bij de details van het evenement de volgende extra velden bij:

Onderdeel

Toelichting

Publicatie aanvraag datum

Datum waarop de aanvraag gepubliceerd moet worden.

Publicatie vergunning datum

Datum waarop het verlenen van de vergunning gepubliceerd moet worden.

Geluidscategorie

Een indicatie van de geluidscategorie van het te publiceren evenement (onderdeel van publicatie-gegevens).

Locatie-aanduiding

Verkorte aanduiding van de locatie van het evenement.

Openingstijden

Verkorte aanduiding van wanneer het evenement voor het publiek geopend is.

De EvenementAssistent geeft al deze extra velden een standaard waarde op basis van de gegevens van het evenement maar deze is door de gemeente aan te passen.

Rapport maken

Zo maakt u een rapport:

Stap

Handeling

1

Ga naar menu Rapportage => Rapportages

2

Klik in de lijst met rapporten op het gewenste soort rapport: "Publicatie van aanvragen" of "Publicatie verleende vergunningen"

3

Vul de begin- en einddatum in over welke periode u het rapport wilt laten genereren. Het gaat hier om de bij de extra gegevens aangegeven publicatie data.

4

Geef één of meer statussen die de aanvragen voor de evenementenvergunning moeten hebben om in het rapport terecht te komen. Bijvoorbeeld "In behandeling" bij rapport "Publicatie van aanvragen" en "vergunning verleend" "Publicatie verleende vergunningen"

5

Klik op OK. Het rapport verschijnt

6

U kunt het rapport afdrukken of exporteren in tal van formaten.