Extra module rapportage evenementen

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Extra Modules >

Extra module rapportage evenementen

In deze bijlage bespreken we de mogelijkheden van de extra module voor de rapportage aankomende evenementen

Achtergrond

De module rapportage evenementen bevat een handig overzicht van de aankomende evenementen voor interne besprekingen van de (voortgang van de) vergunningverlening. Deze is bedoeld voor interne besprekingen.

Extra kosten

De module Sjabloon Veiligheidsplan is niet een regulier onderdeel van de EvenementAssistent. U kunt een abonnement op deze module tegen extra kosten afnemen bij Decos Sales. Neem contact op voor een offerte.

Extra gegevens

Met de module Rapportage Aankomende Evenementen krijgt u er op het tabblad "Aanvraag" bij de details van het evenement de volgende extra velden bij:

Onderdeel

Toelichting

Publicatie aanvraag datum

Datum waarop de aanvraag gepubliceerd moet worden.

Publicatie vergunning datum

Datum waarop het verlenen van de vergunning gepubliceerd moet worden.

Geluidscategorie

Een indicatie van de geluidscategorie van het te publiceren evenement (onderdeel van publicatie-gegevens).

Locatie-aanduiding

Verkorte aanduiding van de locatie van het evenement.

Openingstijden

Verkorte aanduiding van wanneer het evenement voor het publiek geopend is.

De EvenementAssistent geeft al deze extra velden een standaard waarde op basis van de gegevens van het evenement maar deze is door de gemeente aan te passen.

Rapport maken

U maakt het rapport als volgt:

Stap

Handeling

1

Ga in Dossier links in menu naar Rapportages -> Rapportages

2

Kies rapport "Aankomende Evenementen" uit de lijst met rapporten door hierop de dubbelklikken

3

Vul het filter in om te bepalen welke evenementen in het rapport moeten komen:

 

Start datum

Eind datum

Welke statussen

Sortering

Volgorde van sortering

4

Klik op "Preview"

5

Het rapport verschijnt

6

U kunt naar keuze het rapport exporteren naar PDF of Excel. Klik op hier op de Bewaarknop bovenin het rapport.

Inhoud

Het rapport bevat per evenement de volgende onderdelen:

 

Onderdeel

Toelichting

Locatie

De door u aangegeven (korte) locatieaanduiding

Evenement

Naam van het evenement

Openingstijden

De door u aangegeven (verkorte) aanduiding van de openingstijden van het evenement voor het publiek

Behandelaar

Afkorting van de behandelaar (eerste letter voornaam, eerste letter achternaam)

Status

Status van de aanvraag

Publicatiedatum aanvraag

De door u aangegeven datum waarop de aanvraag openbaar bekend wordt (is) gemaakt

Publicatiedatum vergunning

De door u aangegeven datum waarop de afgegeven vergunning openbaar bekend wordt (is) gemaakt.