Organisatiegegevens aanpassen

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Configuratie van de EvenementAssistent >

Organisatiegegevens aanpassen

In deze paragraaf bespreken we de wijze waarop u de gegevens van uw gemeente kunt aanpassen.

Gegevens

De EvenementAssistent slaat de volgende gegevens over uw gemeente op:

Gegeven

Verplicht

Toelichting

Naam

Ja

Officiële naam als bevoegd gezag inclusief het woord Gemeente. U kunt dit niet aanpassen. Staan hier fouten in neem dan contact op met de Decos Helpdesk. Bij gemeentelijke herindelingen zal Decos contact opnemen omtrent de overgang.

Website

Nee*

De website van uw organisatie. U kunt hier ook een deeplink naar een webpagina over evenementen opnemen.

E-mailadres

Ja

Dit is het e-mailadres waar de EvenementAssistent alle notificatie e-mails naar toestuurt. Idealiter is dit een algemeen mailadres als evenementen@organsiatie.nl.

Handelsregister­nummer

Nee*

Het nummer waaronder uw organisatie is ingeschreven in het Handelsregister.

Afdeling

Nee*

Afdeling/Dienst/Sector binnen uw organisatie die zich met evenementen bezig houdt.

Telefoon

Nee*

Telefoonnummer voor overleg over evenementen.

Mobiel

Nee*

Mobiel nummer voor optioneel contact buiten kantoortijden (bijv. tijdens een evenement).

Postadres

Graag

Adres voor fysieke post.

Bezoekadres

Graag*

Adres voor bezoek en leveringen.

CBS-code

Ja (auto)

Unieke code van de gemeente zoals toegekend door het CBS. Deze code kunt u niet wijzigen. Klopt deze niet, neem dan contact op met de Decos Helpdesk.

Deelnemer

Ja (auto)

Geeft aan of uw deelneemt aan de EvenementAssistent. Dit kunt u niet zelf aanpassen, dat doet Decos. Als u deelnemer wilt zijn en het nog niet bent, neem dan contact op met Decos Sales.

Gebruikers (tabblad)

Ja

Geeft overzicht van alle gebruikers binnen uw gemeente. Zie Gebruikers maken, aanpassen en autoriseren.

Productopties

(tabblad)

Auto

Hier staat een lijst van de extra modules die uw gemeente heeft afgenomen.

StUFkoppeling

Nee

Hier kunt u een StUF-koppelingen configureren.  

* = De EvenementAssistent gebruikt dit gegeven op dit moment niet maar in de toekomst mogelijk wel, dus handig om dit alvast in te vullen.

Aanpassen

Zo past u de gegevens van uw organisatie aan:

Stap

Handeling

1

Klik in het menu links op “Beheer” en dan op “Mijn organisatie”.

2

Pas de gewenste organisatie gegevens aan.

3

Klik op Bewaren Bewaren (rechtsboven of rechtsonder).