Configuratie van de EvenementAssistent

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Configuratie van de EvenementAssistent

In dit hoofdstuk geven we aan hoe u de EvenementAssistent voor uw gemeente kunt inrichten.

Overzicht

De belangrijkste aspecten van de configuratie zijn:

Taak

Acties

Organisatiegegevens

Gegevens van uw organisatie aanpassen zoals het centrale e-mailadres, postadres etc.

Gebruikers toevoegen

Extra accounts maken voor uw collega‘s.

Alleen voor beheerder

Om de configuratie te kennen aanpassen moet u de rol beheerder hebben in de EvenementAssistent.