Dossier: Werken met de ingebouwde tekstverwerker

<< Klik voor de inhoudsopgave >>

Navigatie  Werken met de EvenementAssistent >

Dossier: Werken met de ingebouwde tekstverwerker

Bij Berichten en bij het invullen van de Handtekening kunt u de teksten vormgeven met de ingebouwde tekstverwerker. Hier bespreken we de mogelijkheden van deze opmaak.

Functies

De tekstverwerker werkt grotendeels hetzelfde als reguliere tekstverwerkers zoals Word.

In de knoppenbalk staan de volgende functies tot uw beschikking:

tekstverwerker_knoppenbalk

Onderdeel

Functie

Kopiëren

Kopieert het door u geselecteerde deel van de tekst.

Knippen

Kopieert en verwijdert het door u geselecteerde deel van de tekst.

Plakken

Plakt een eerder gekopieerde tekst op de huidige cursorpositie in. Deze tekst kan ook uit een andere programma komen.

Plakken uit Word

Plakt tekst gekopieerd uit Word in op de huidige cursorpositie. Met deze optie zorgt u ervoor dat alleen de relevante opmaak van Word in de tekst terecht komt.

Herstellen

Als u een fout heeft gemaakt kunt u deze hiermee herstellen.

Herstellen ongedaan maken

Als u een herstelde fout toch weer wilt doorvoeren, kunt u deze optie gebruiken.

Tekst benadrukken

Hiermee geeft u de geselecteerde of nieuw in te tikken tekst een “vette” weergave.

Sub-script

Hiermee tikt u tekst in kleine weergave onderaan de letters of cijfers. Bijvoorbeeld H2O.

Super-script

Hiermee tikt u tekst bovenaan de letters of cijfers. Bijvoorbeeld 10m2.

Lijst

Maakt van een aantal alinea’s een lijst met aandachtspunten (bullets) ervoor.

Opsomming

Nummert een aantal alinea’s.

Inspringen

Een lijst of opsomming laten inspringen, al dan niet met subnummering.

Uitspringen

Een lijst of opsomming laten uitspringen.

Volledig scherm

Maakt de tekstverwerker schermvullend. Klik nogmaals op deze knop om naar normale weergave terug te keren.

Link maken

Maakt een link naar een webpagina.

Link verbreken

Verwijdert de link naar een webpagina.

Tabel invoegen

Voegt een tabel in.

Context-menu

Als u aan het tikken bent, kunt u ook op de rechtermuisknop klikken voor een contextmenu. Deze geeft de meest voorkomende acties aan die u kunt uitvoeren. Met name bij het maken of aanpassen van een tabel is dit handig.

Alinea’s en regelovergangen

Standaard begint een nieuwe alinea als u op de ENTER-toets drukt. Tussen alinea’s is standaard witruimte opgenomen. Wilt u teksten opnemen die op een nieuwe regel moeten beginnen maar wel bij dezelfde alinea behoren dan gebruikt u SHIFT-ENTER.

Opschonen

De weergave van de tekst vindt plaats in de opmaak van websites (HTML). Niet alle HTML-opmaak is toegestaan. Als u uit een ander programma niet-toegestane opmaak invoegt, dan zal de tekstverwerker deze bij het opslaan van de tekst automatisch verwijderen.